Hoas 63, Leppävaara

     
 

 

Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen Oy
Mannerheimintie 40 D 80
00100 Helsinki

 
Kuva Hannu Koivisto